Dizayno
Evinizdeki herkesin mutluluğu için
Destek Hattı

Müşteri Memnuniyeti
Oğuzcanlar için müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez koşulu; iç ve dış müşterileriyle gerekli iletişim kanallarını kurmak ve onların beklenti ve şikayetlerini ele alarak toplam kalite anlayışı başta olmak üzere hizmet ve satış sonrası hizmetleri geliştirmektir.

Çalışan Mutluluğu
Oğuzcanlar; yapılan işlerle doğru orantılı, performansa dayalı bir ücretlendirmenin ve açık iletişimin olduğu, motivasyonu artırıcı sosyal aktivitelerin planlı olarak uygulandığı bir firmadır. Güvenli ve uygun çalışma ortamlarında insanların gelişimleri eğitimlerle eşitlik ilkesi çerçevesinde planlanır. Önce insan felsefesi benimsenerek net görev tanımları ve performans ölçütleri baz alınarak iş güvencesi sağlanır ve kariyer planlaması uygulanır. İnsana ve uzmanlığa saygı temelinde oluşan, adil ve teşvik edici ödüllendirme ve takdir politikaları ile desteklenmiş bir kültüre sahiptir.

En Önemli Sermayemiz
Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle doğru orantılıdır. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü aramıza almak, onların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından en yüksek faydayı sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı oluşturmak.

İletişim ve Takım Çalışması
Oğuzcanlar; iç ve dış müşterileri ile açık, hızlı, her yönde iletişim kuran, katılımcı yönetim tarzı uygulayan, teknolojiyi, analitik düşünme ve stratejik planlama yöntemlerini ve yaratıcılığı kullanarak sistem geliştiren, sinerjiden yararlanan, yüksek motivasyonlu, takım ruhlu bir ekip anlayışıyla çalışır.

Sürekli Gelişme ve Kalıcılık
Oğuzcanlar; kurumsal kimliği olan, güvenilir, saygın, disiplinli, kararlarında ve stratejilerinde tutarlı, toplam kaliteye inanan bir firmadır. Firma değerlerinden ödün vermeden, müşteri beklentilerini karşılamak vazgeçilmez koşuludur. Oğuzcanlar güçlü kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ve değişimi yönlendiren niteliği ile sektörde lider bir firmadır.

Saygı ve Sorumluluk
Oğuzcanlar; çalışanları, tedarikçileri ve müşterilerine karşı saygı ve sorumluluklarını yerine getirirken, çevreye, topluma ve sektöre karşı görevlerinin de bilinci içerisindedir. Çalışanlarının fikir, inanç ve düşüncelerine saygılıdır. Oğuzcanlar çalışanları, yasalara ve ahlaki kurallara saygılı, firmaya, müşterilerine ve tedarikçilerine karşı görev ve sorumluluk bilinciyle çalışır.

Adalet
Oğuzcanlar şirket içinde ve dışında tüm ilişki ve süreçlerinde adalet ilkesini temel alır. Performans değerlendirme sistemi tarafsız ve adildir. Değerlendirme süreci duygusallıktan uzak akılcı kriterlere dayalı olarak yapılır. Takdir ve ödüllendirme performansa bağlı olarak yapılır, hak eden hak ettiğini alır.