Dizayno
Evinizdeki herkesin mutluluğu için
Destek Hattı

Temel ahlaki ve insani değerlerden yola çıkan OĞUZCANLAR ve Topluluk şirketlerinin çalışma ilkeleri:

+ Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız.
+ Şirketimizin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getiririz.
+ Her zaman şirketimizin haklarını ve çıkarlarını koruruz.
+ Hiçbir zaman şirketimize karşı sadakat ve dürüstlükten ödün vermeyiz.
+ Şirketimizi bilgimizin kiracısı olarak değil, emeğimizin sahibi olarak görürüz.
+ Yeniliğe ve değişime açığız, yaşam boyu öğrenim temel felsefemizdir.
+ Çözüm odaklıyız, problemleri çatışma kaynağı olarak görmeyiz.
+ Doğru sonuca ulaşmak için işbirliği içinde takım ruhuyla çalışırız.
+ Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilir yapıcı eleştirilere karşı olumlu yaklaşımda bulunuruz.